Global Decision Maker is een innovatief staaltje maatwerk

  
‘De relatie tussen AkzoNobel en D&B bestond al langer, maar sinds een jaar of twee is ons partnerschap geïntensiveerd. Dat heeft voornamelijk te maken met de kredietcrisis, waardoor de focus van onze organisatie ligt op het binnenhalen van geld. D&B heeft bijgedragen aan een reductie van onze achterstallige vorderingen met maar liefst 60 procent.'

 

Over AkzoNobel

Michael van der Steen is SBU Credit Manager bij AkzoNobel, ‘s werelds grootste producent van verf en coatings en een belangrijke producent van speciale chemicaliën. Het bedrijf heeft activiteiten in meer dan 80 landen en 55.000 werknemers wereldwijd. 'Mijn business unit, Automotive & Aerospace Coatings, verkoopt ’autolakken voor het herstel van auto’s. Veel mensen kennen ons als sponsor van het Formule 1-team van McLaren, waarvoor voormalig wereldkampioen Lewis Hamilton rijdt.’

 

Meer inzicht in debiteuren

In een tijd van kredietcrisis en inzakkende markten besloot AkzoNobel zijn partnerschap met D&B te intensiveren. ‘Onze eerste behoefte was inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze debiteurenportefeuille. De tweede wens was vervolgens over een betere methode te beschikken om deze portefeuille te monitoren, met name de grotere klanten. Tot slot zochten we naar een eenvoudigere manier om onze kredietlimieten vast te stellen. We werken binnen AkzoNobel met de drie c’s: customers, costs en cash. Met deze focus zijn we de klantenportefeuille gaan screenen, die wereldwijd is verdeeld over meer dan 20 landen. Daarbij waren we voornamelijk uit op het besparen van tijd in onze landenorganisaties. Door voor hen het werk eenvoudiger te maken, kunnen ze zich concentreren op de collectie van geld. Tot de introductie van D&B werkte elk land met eigen tools, die niet voldeden aan de standaarden die wij centraal voor ogen hadden. Een andere doelstelling van ons was dat we structuur wilden aanbrengen in het beoordelingsproces van onze kredietlimieten. Dankzij D&B zijn we binnen het bedrijf uniformer gaan werken.

 

De oplossingen van D&B

‘Voor onze eerste behoefte adviseerde D&B ons om Portfolio Manager te gebruiken. Daarna werd voor het monitoren van de debiteuren D&B Access for the Internet (DBAI) als meest geschikte product aangeraden. Voor het vaststellen van onze kredietlimieten was een standaardoplossing niet voldoende en moest er maatwerk worden geleverd. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Global Decision Maker (GDM). We hebben een regressieanalyse gedaan om te kijken of er een samenhang is te ontdekken tussen klanten, die specifiek is voor bijvoorbeeld een branche. We hebben samen het portfolio van onze klanten over de afgelopen twee jaar geanalyseerd. Daardoor kregen we inzicht in welke klanten niet hadden betaald, maar ook in de signalen die zij hadden afgegeven.' De maatwerkoplossing van D&B heeft als extra voordeel dat we de data ook kunnen opladen in ons eigen SAP systeem. Een andere belangrijke toegevoegde waarde van D&B is de specifieke kennis van scoringsmodellen. Verder is de data van hoge kwaliteit. Naast de data uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel voegt D&B veel extra informatie toe (zoals betalingservaringen, incasso’s, concernstructuren en interviews). Met de aanvullende kwaliteitscontrole door D&B kunnen wij op die informatie vertrouwen.’

 

De Resultaten

De resultaten waren opzienbarend. Zo liepen de achterstallige vorderingen met 60 procent terug. Michael van der Steen: 'Daarnaast zijn onze betalingstermijnen met 15 tot 20 procent teruggebracht. Dankzij Portfolio Manager hebben we toegang tot een systeem waarin we kunnen zien wat onze klanten doen op groepsniveau, maar ook op brancheniveau. DBAI geeft ons de kans om de top-300 van onze klanten te monitoren. Bij AkzoNobel wordt 80 procent van de omzet door 20 procent van de klanten gegenereerd. Daarom is het belangrijk dat we ons zo volledig informeren over deze groep. Global Decision Maker zie ik als het mooiste resultaat. Naar aanleiding van de regressieanalyse is een model gebouwd, dat klantenlijsten vervaardigt met een indeling in 'goed' en 'nader bekijken'. Wij zijn wat betalingen betreft een aparte branche. In de telecomindustrie blijven mensen altijd wel bellen en telefoons kopen, crisis of niet. In onze sector zie je dat mensen in crisistijd minder uitgeven aan het repareren van schade aan hun auto.’

 

Partner op het hoogste niveau

‘Voor ons partnerschap met D&B heb ik veel waardering. Ik ben vooral tevreden met het maatwerk dat ze leveren. Binnen D&B was er het besef dat voor bedrijven die in de Fortune 500 staan, een standaardoplossing niet voldoet. AkzoNobel is internationaal actief en heeft behoefte aan innovatieve producten. D&B heeft oog voor het speelveld waarbinnen grote bedrijven zich begeven. Met hun maatwerk zijn ze geschikt als partner op het hoogste niveau.’

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >