Umicore - D&B helpt Umicore met datacleansing en dataverrijking

De noden


“Toen bij Umicore in het kader van een SAP-project twee grote onafhankelijke platformen met elkaar moesten geïntegreerd worden, ontstond de nood voor het doorvoeren van een Master Data Management project. De twee samen te voegen platformen verschilden immers zeer sterk van elkaar en beide beschikten over een uitgebreide databank van klanten en leveranciers.


Omdat door het louter samenvoegen van de data zonder het doorvoeren van een datacleansing het SAP-project niet voldoende zou renderen, wensten we eveneens de aanwezige data op te kuisen en beter te structureren. Dit bleek echter een complexe opgave, niet enkel omdat niet alle gegevens nog even up-to-date waren, maar ook doordat er binnen de database een groot aantal internationale bedrijven terug te vinden waren. Bij Belgische bedrijven is het immers mogelijk een identificatie en een vergelijking te maken aan de hand van hun btw-nummer, iets wat voor buitenlandse bedrijven veel minder evident is. Aan de hand van het DUNS-nummer, dat door Dun & Bradstreet wordt toegekend aan binnen- en buitenlandse bedrijven, bleek deze identificatie en vergelijking wel mogelijk. Het DUNS-nummer kan immers dienen als unieke sleutel voor nationale en internationale bedrijven.”


De datacleansing


“In een eerste fase hebben we bij Umicore alle gegevens uit de database gehaald die we de afgelopen 2 jaar niet meer gebruikt hebben. Vervolgens hebben we de ‘Out-of-Business Indicator’ van Dun & Bradstreet aangekocht om zo te kunnen nagaan welke bedrijven nog wel of niet meer actief waren. Tenslotte hebben we de resterende database naar de specialisten van D&B doorgestuurd die op hun beurt de volledige database verrijkt hebben met hun DUNS-nummer, alsook met de correcte namen, adressen en registratienummers van de verschillende klanten en leveranciers. Zo konden alle dubbele en niet gebruikte gegevens uit de database verwijderd worden en konden ontbrekende of foutieve gegevens aangevuld of gecorrigeerd worden.

Daarnaast heeft Dun & Bradstreet ook nog de groepsstructuur van de bedrijven, door middel van het DUNS-nummer van de ‘moedermaatschappij’ en de ‘uiteindelijke moedermaatschappij’, toegevoegd. Zo kunnen we duidelijk zien met wie we rechtstreeks en onrechtstreeks in contact komen en krijgen we een completer beeld van de groepen waarmee we werken.”


De resultaten


“Van de volledige database werd bijna 75% verwijderd wegens dubbel aanwezig, niet meer actief, niet meer gebruikt, of zelfs foutief ingegeven. Van de resterende 25 % kon maar liefst 75% automatisch gevalideerd en verrijkt worden, wat perfect in overeenstemming was met het door Dun & Bradstreet vooropgestelde percentage. Vervolgens hebben de interne teams bij Umicore het percentage verhoogd tot 99% door manuele opzoekingen en matching in de GRS database van Dun&Bradstreet.


Op basis van de verkregen resultaten van D&B werden er binnen Umicore interne regels opgesteld die het mogelijk maken de nieuwe klanten– of leveranciersgegevens te matchen met het juiste DUNS-nummer. In de SAP-omgeving werd ook een link ingebouwd met de ‘Data Integration Toolkit’ van D&B om zo het DUNS-nummer toe te kunnen voegen.

Deze resultaten zijn zeer duidelijk merkbaar in de dagdagelijkse acties van de werknemers bij Umicore. Dankzij de data cleansing en de bijhorende integratie kan er elke dag veel tijd gewonnen worden, waardoor de operationele efficiëntie zich echt laat voelen in de praktijk. Dubbel werk kan wordt vermeden, en het controleren en hanteren van de gegevens is veel gemakkelijker geworden. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld dubbele betalingen en fraude voorkomen.”


Samenwerking met D&B


“De samenwerking met Dun en Bradstreet liep zeer vlot. D&B is een internationaal bedrijf met een lange staat van dienst wat belangrijk is in de continuïteit van de datacleansing bij Umicore. Er werd dan ook besloten dit proces om de twee jaar te herhalen aangezien er gemerkt werd dat er over die periode zowat 25% ‘beweging’ in de database zit. Dun & Bradstreet presenteerde haar producten en diensten zeer duidelijk en was zeer accuraat over de te verwachten resultaten”, aldus Elsje Verdoodt, Group Credit Manager bij Umicore. “We zijn dan ook zeer tevreden over Dun & Bradstreet en over de geleverde prestaties.”


Over Umicore


Umicore is een globale materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk in alledaagse toepassingen.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en zonnecellen, brandstofcellen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met zijn beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.
De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2010 een omzet van € 9,7 miljard (inkomsten van € 2,0 miljard, metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 400 mensen in dienst.

Gerelateerde segmenten

Gerelateerde producten

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >