06-09-2011

Unieke zoekmotor om bedrijfsimpact orkaan Irene te bepalen

D&B (NYSE: DNB), leverancier van wereldwijde handelsinformatie, heeft via haar website een gratis zoekmotor gelanceerd waarmee gebruikers in kaart kunnen brengen welke bedrijven gevestigd zijn in de regio’s die getroffen werden door de doortocht van orkaan Irene aan de oostkust van de Verenigde Staten. De informatie helpt zo Belgische bedrijven de financiële risico’s en gevaren voor hun bedrijfscontinuïteit, die samenhangen met de gebeurtenissen in de Verenigde Staten, correct in te schatten.

Identificeren van bedrijven in de getroffen regio’s

De zoekmotor van D&B laat toe na te gaan welke bedrijven zich in de getroffen regio’s bevinden. De gebruikers kunnen hiervoor online zoeken op bedrijfsnaam, de zoekmotor toont dan vervolgens aan om welke bedrijven het gaat, waar deze exact gelokaliseerd zijn, en welke hun contactgegevens zijn. De zoekmotor bevat gegevens over Maryland, New York, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Puerto Rico, Vermont en Virginia.

Impact op korte en lange termijn


“De voorspelbaarheid van de orkaan gaf ons de kans om goed voorbereid te zijn,” zegt Serge De Munck, Marketing Manager bij D&B. “Daarom was het voor D&B onmiddellijk na de doortocht van de orkaan mogelijk te gaan bepalen welke bedrijven getroffen waren. Gebeurtenissen als deze kunnen immers gevolgen hebben voor bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks zaken doen met bedrijven die opereren vanuit de oostkust van de Verenigde Staten. We hebben onze data dan ook opengesteld om zo bedrijven bij te kunnen staan bij het inschatten van de impact op korte en lange termijn.”

Laatste Twitter bericht

Laatste nieuws

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >