18-08-2011

Belgische economie redelijke groeivooruitzichten ondanks politieke impasse

Uit de maandelijkse International Risk & Payment Review van Dun & Bradstreet blijkt dat D&B redelijke groeivooruitzichten vooropstelt voor ons land, ondanks de politieke impasse. De reële groei in het eerste kwartaal was 3%. Naar het einde van het jaar toe zou de groei verzwakken, waardoor de groei over heel 2011 2,2% zou bedragen. Voor 2012 stelt D&B een groei van 1,9% voorop. Onze groeicijfers evolueren daarmee op dezelfde manier als die van onze buurlanden.

Positieve economische vooruitzichten

Uit de International Risk & Payment Review van Dun & Bradstreet blijkt dat de Belgische economie het goed doet. Zo is het Belgisch Bruto Binnenlands Product (BBP) dit jaar voor het eerste kwartaal gestegen met 3,0% tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. De werkloosheid op de arbeidsmarkt daalde verder, tot 7,7%, wat het consumentenvertrouwen deed stijgen. Ook de Belgische export kende dit jaar een groei met 16,6% mede dankzij de verbeterde economische situatie in de buurlanden Frankrijk en Duitsland, de grootste afzetmarkten voor Belgische exportproducten. De International Risk & Payment Review toont tenslotte ook een verdere daling van laattijdige betalingen wat wijst op een stabiele economie.

Evolutie economische groeivooruitzichten (%)*

2009            

2010 (est)     

2011 Q1       2011 (forecast) 2012 (forecast)
België -2,7 2,1 3,0 2,2 1,9
Duitsland            -4,7 3,6 1,5 3,4 2,4
Nederland                -3,9 1,8 3,2 2,2 1,8
Frankrijk -2,6 1,4 1,0 1,9 1,8
Luxemburg -3,6 3,5 / 3,1 3,3
UK -4,9 1,3 0,5 1,0 1,4

*Gegevens afkomstig uit de International Risk & Payment Review van Dun & Bradstreet.

Het uitblijven van een nieuwe federale regering met volle bevoegdheid staat dus geen economische groei in de weg. De internationale markten ervaren deze groei als positief mede dankzij de goede Belgische fiscale prestaties. De voorlopige regering is er in geslaagd om het Belgische tekort terug te dringen van 6,0% van het BBP in 2009 tot 4,1% in 2010 en dit terwijl ze moet regeren aan de hand van het principe van de voorlopige twaalfden. Hiermee evolueert de economische groei in België op dezelfde manier als in onze buurlanden.

Overheidstekort als % van het BBP*

2009         2010 (est)           2011 (forecast)   2012 (forecast)  
België 5,9           4,1            3,5 2,9
Duitsland 3,0 3,3 2,2 1,0
Nederland 5,5 5,4 3,7 2,2
Frankrijk 7,5 7,0 5,9 4,8
Luxemburg 0,9 1,7 1,0 0,6
UK                         11,4 10,4 8,8 7,6

*Gegevens afkomstig uit de International Risk & Payment Review van Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreet besluit dat België een stevige economische prestatie heeft geleverd, ondanks het federale bestuur door een regering van lopende zaken. Toch blijft België volgens D&B vatbaar voor een eventuele besmetting van de internationale schuldencrisis in de Eurozone, en dit omdat veel Belgische banken kwetsbaar zijn voor een toenemende staatsschuld in de andere Europese landen.

Laatste Twitter bericht

Laatste nieuws

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >