18-01-2012

Betalingsscore gedownrate eurolanden evolueert positief

Ondanks de negatieve berichten valt er wel degelijk ook goed nieuws te rapen, zo blijkt uit de cijfers van D&B. De bedrijven uit de betreffende landen betalen immers steeds stipter. Ook in België evolueert het betalingsgedrag positief. In 2011 betaalden Belgische ondernemingen gevoelig beter dan het Europese gemiddelde.

Goed nieuws


De downrating van negen Eurolanden veroorzaakte zopas tumult op de financiële markten, maar toch is het niet allemaal kommer en kwel. Getuige daarvan is de analyse van D&B over het betaalgedrag van ondernemingen uit de betreffende eurolanden, die aantoont dat deze steeds stipter betalen.

De betalingsscore van D&B is een objectieve beoordeling van de snelheid waarmee bedrijven hun facturen betalen. Jean Weemans, DunTrade Consultant bij D&B: “Een verandering in het betalingsgedrag is één van de belangrijkste indicatoren van de financiële gezondheid van een bedrijf. Kondigen er zich slechte tijden aan, dan weerspiegelt zich dat meteen in wanbetalingen. Bij goede vooruitzichten worden leveranciers dan weer sneller betaald. Als provider van internationale handelsinformatie is D&B een unieke aanbieder van deze gegevens.”

De analyse van D&B bevestigt enerzijds de verwachtingen: landen met de laagste rating zijn wel degelijk die landen waar bedrijven het slechtst betalen. In Portugal bijvoorbeeld (gezakt van rating BBB naar BB-) zijn 19,6% van de bedrijven ‘wanbetalers’, of bedrijven die hun facturen pas na meer dan 30 dagen volgend op de vervaldatum betalen.

Waar de analyse van D&B wel ingaat tegen de verwachtingen, is de positieve trend die het betalingsgedrag volgt. Met uitzondering van Portugal is het aantal wanbetalers in de gedownrate landen in 2011 namelijk gedaald ten opzichte van 2010. In Spanje waren in 2010 bijvoorbeeld nog gemiddeld 16,9% van de ondernemingen wanbetalers; in 2011 zakte dit naar 14,9%. Het Europese gemiddelde zakte van 9% naar 8,4%.

België beter dan Europese gemiddelde


Ook in België worden facturen steeds meer op tijd betaald. Daar waar in 2010 gemiddeld 8,8% van de bedrijven bij de wanbetalers moesten gerekend worden, zakte dit tot 7,2% voor Q2 2011. Dit is ook gevoelig minder dan het Europese gemiddelde van 8,4%.

Jean Weemans besluit: “Het betalingsgedrag zegt uiteraard niet alles over de economische situatie van een land, maar het is er wel een belangrijke indicator van die bovendien geldt als één van de meest voorspellende elementen. De gunstige trend die zich vandaag voordoet in de landen die zopas een zware rating-klap hebben gekregen, mogen we dus in ieder geval als een lichtpunt beschouwen. Dagelijkse opvolging blijft evenwel noodzakelijk.”

 

% slechte betalers

Vorige rating Huidige rating Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Gemiddelde 2010 Q1 2011 Q2 2011
Frankrijk AAA AA-  5,7  5,6  6  6  5,8  5,8  5,8
Spanje AA- A  17,7  18,3  14,4  17,1  16,9 14,9 14,9
Italië  A BBB+  12,6  12 11,2  11,4 11,8  10,7

 10,8

Portugal BBB BB-  19,4  18,9  22  21,9  20,6  23,3

 19,6

België AA+ AA-  8,6  8,4  9,3  8,9  8,8  7,5

 7,2

Laatste Twitter bericht

Laatste nieuws

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >