07-02-2012

Kosten besparen dankzij rationeel leveranciersbeheer

Een rationeel leveranciersbeheer, met de nadruk op risicomanagement, is essentieel om kosten te besparen in de logistieke keten. Dat zegt Supply Chain Expert David Declercq. Hij geeft een aantal concrete tips om dit te realiseren.

Kostenbesparing is nog steeds de nummer-1-maatregel waar bedrijven naar grijpen in tijden van crisis. Ook op het vlak van Supply Chain Management wordt er permanent gezocht naar manieren om de kosten onder controle te houden. Ondernemingen denken daarbij vaak in de eerste plaats aan de beheersing van de operationele kosten, onder andere via een efficiënt voorraadbeheer of door het optimaliseren van de distributie. “Maar Supply Chain Management is veel meer dan het beheer van de operationele aspecten van de keten. Bij een rationeel leveranciersbeheer dient de nadruk ook te liggen op de inschatting van financiële risico’s en op de analyse van verbanden tussen leveranciers en leveringen onderling”, zo stelt David Declercq, Supply Chain Expert bij D&B.

Tips


Als expert in het domein van Supply Chain Management, formuleerde David Declercq een aantal concrete aanbevelingen om bedrijven op weg te zetten naar een rationeel leveranciersbeheer:

  1. Zorg dat de analyse van het financieel risico deel uitmaakt van het acceptatieproces. Zeker voor kritieke leveranciers is dit een must om de continuïteit van de Supply Chain te garanderen.
  2. Blijf de financiële gezondheid van de leveranciers op continue basis opvolgen. Zeker in productie-omgevingen, waar just-in-time-delivery ondertussen de norm is, kan het wegvallen van één schakel van de Supply Chain drastische gevolgen hebben voor de onderneming.
  3. Ken de structuur van uw leveranciers. Consolidatie van contracten binnen eenzelfde groepsstructuur kan fikse besparingen opleveren.
  4. Een correcte inschatting van de volledige spend per unieke leverancier is een voorwaarde voor efficiënte onderhandelingen.
  5. Zorg voor een goede communicatie tussen aankoop en verkoop. Een leverancier kan immers een klant zijn. Dankzij dit inzicht kan vermeden worden dat goede klanten zwaar onder druk worden gezet.


Risicobeheer


David Declercq onderstreept het belang van een intelligent beheer van de leveranciers voor een kostenefficiënt Supply Chain Management. Een doorgedreven inzicht in de algemene bedrijfssituatie en kennis van hun financiële gezondheid is hierbij cruciaal. “Bedrijven zijn zich vaak te weinig bewust van de risico’s die ze lopen door met partners in zee te gaan waarvan ze de financiële situatie niet grondig hebben onderzocht. Ondernemingen streven uiteraard steeds naar duurzame relaties met hun leveranciers om de continuïteit van de Supply Chain te garanderen. Bij de selectie controleren ze wel automatisch zaken als kwaliteit van de producten en van het serviceniveau en de groeimogelijkheden van potentiële partners. Veel minder vaak wordt hun financiële gezondheid gecheckt, met belangrijke parameters als het betalingsgedrag en het falingsrisico. Door dit over het hoofd te zien, kan de rest van de acceptatieprocedure een maat voor niets geweest zijn en kan de continuïteit van het productieproces in het gedrang komen”, aldus David Declercq.

Ken uw leverancier


Een grondige kennis van de leveranciers en van hun bedrijfssituatie is cruciaal voor de optimalisatie van de Supply Chain. Zo kan een onderneming kosten besparen door verbanden bloot te leggen tussen leveranciers van eenzelfde groep, waardoor contracten kunnen geconsolideerd worden.

Ook een duidelijk beeld van de relaties die men met de leverancier heeft kan wonderen doen voor het negotiatieproces. David Declercq: “Meten is weten. Om de spend van je bedrijf naar beneden te krijgen, moet je die eerst kennen. En daarvoor is het noodzakelijk dat je de spend per leverancier kent. Dat kan evident lijken, maar is het helemaal niet. Zeker niet in een productie-omgeving, waar er sprake kan zijn van duizenden leveranciers. Zo gebeurt het vaak dat eenzelfde leverancier aan verschillende afdelingen levert zonder dat die weet hebben van elkaar. Een helder inzicht in dit soort situaties kan de onderhandelingen een heel eind op weg helpen.”

Laatste Twitter bericht

Laatste nieuws

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >