16-04-2013

Belgische bedrijven derde beste in Europa inzake betaalgedrag

Belgische bedrijven deden er de afgelopen zes jaar gemiddeld minder lang over om hun rekeningen te betalen, van 19 dagen te laat in 2006 tot 12 dagen te laat in 2012. Dit blijkt uit data die Dun & Bradstreet (D&B) publiceerde. Enkel Duitsland en Nederland doen het beter wat betreft Europees betaalgedag. Dit wijst er op dat vele bedrijven zich hebben aangepast aan financieel beheer in tijden van recessie en blijven streven naar het op peil houden van hun cashflow.

D&B publiceerde data voor negen Europese markten over een periode van zes jaar. Deze onderzoeksresultaten verschaffen inzicht in de invloed van het betaalgedrag van klanten op bedrijven van verschillende omvang. D&B vergelijkt maandelijkse miljoenen betalingservaringen van bedrijven om zogenaamde Betalingsscores te ontwikkelen. Deze scores geven aan hoe snel bedrijven hun rekeningen betalen en bieden tevens inzichten die bedrijven kunnen beschermen tegen betalingsrisico’s.

Uit de gegevens van D&B lijkt dat Belgische bedrijven de afgelopen jaren de betalingstermijn met gemiddeld 12 dagen overschreden. Dit is 6 dagen meer dan in Duitsland, het land met de kortste gemiddelde betalingstermijn van alle Europese landen. Portugal doet er daarentegen 10 dagen langer over dan België.

Er zijn vele factoren die het betalingsgedrag van bedrijven beïnvloeden, bijvoorbeeld de macro-economische druk maar ook de managementstijl binnen de verschillende sectoren. In België bijvoorbeeld is het de bouwsector die de betalingstermijn het langste overschrijdt, namelijk 14 dagen te laat. In de dienstensector worden betalingen echter het snelst uitgevoerd, slechts 11 dagen te laat. In het algemeen kan gesteld worden dat de uitvoering van betalingen in alle Belgische sectoren verbeterd is tijdens de zes afgelopen jaren.

De gegevens van D&B wijzen op de mogelijke impact van de nieuwe EU Betalingsrichtlijn die deze maand van kracht werd. Deze richtlijn legt de gerechtelijke basis voor leveranciers om risico’s te verminderen en cashflow te beschermen op een ogenblik dat dit omwille van moeilijke bedrijfsomstandigheden met meest noodzakelijk is. Dankzij de wetgeving zullen bedrijven het gemakkelijker hebben om betalingen af te dwingen. Zo worden debiteuren voortaan gedwongen om interest te betalen wanneer ze nalaten hun rekeningen te vereffenen binnen de zestig dagen voor goederen en diensten van bedrijven en dertig dagen voor overheidsinstanties. Hoewel deze richtlijn zal helpen sommige bedrijven te beschermen, brengt ze aan de andere kant ook een risico mee voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben aangezien ze wettelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor wanbetaling.

Corinne Saunders, President Dun and Bradstreet Europe & Worldwide Network, legt uit: “Betaaltrends geven een goed beeld van het handelsgedrag van een onderneming. Veranderingen in betaalgedrag zijn een van de eerste signalen van eventuele moeilijkheden of mogelijk faillissement. Wij prijzen de intentie van de nieuwe Betaalrichtlijn die moet leiden tot snellere betalingen en verbetering van de cashflow voor de meeste bedrijven en zo de kans op insolvabiliteit moet verminderen. Het is niet waarschijnlijk dat de nieuwe regelgeving een toename in rechtszaken zal veroorzaken, maar ze zal bedrijven er toe aanzetten om zich te bezinnen over hun eigen betaalgedrag en dat van hun klanten. Verder zal deze hervorming ook druk uitoefenen op grote ondernemingen in sectoren waar betalingstermijnen vaak gebruikt werden als een maatregel om marges te beschermen, iets wat er al te vaak toe leidde dat kleinere leveranciers onder verhoogde druk kwamen te staan.”

D&B raadt bedrijven de volgende drie kernstappen aan om betalingen van klanten effectief te beheren:

  • Houd betalingen altijd scherp in de gaten om zo de cashflow te verbeteren. Dit is uiterst belangrijk in economisch moeilijke tijden waarin kredietverstrerkking beperkt blijft.
  • Beoordeel actief het betalingsgedrag van alle klanten om te bepalen of er mogelijkheden zijn om risico’s te verminderen door proactief op te treden in geval van achterstallige betalingen of door strengere of nieuwe voorwaarden op te nemen in contracten. 
  • Ingeval van export, maak gebruik van de bestaande informatie over betalingsgedrag in het buitenland. Zo kan men de betalingsvoorwaarden voor nieuwe klanten hierop afstemmen en kan de onderneming zich tegen onnodig risico beschermen.

Laatste Twitter bericht

Laatste nieuws

Om dnb-belgium.be goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. sluiten >